Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en grundig introduksjon til alle aspekter av prosesshåndtering i operativsystemer. Tema inkluderer avbruddsbehandling, tråder og prosesser, prosesskoordinering og synkronisering. Øvelsene omfatter både analyser av abstraksjoner, og deres konstruksjon og implementasjon. I løpet av emnet skal hver student utvikle en kjørende operativsystemkjerne for en Intel x86 basert datamaskin. Det er beregnet at man tar INF3160 i samme semester som INF3150. Dersom INF3150 er tatt i et tidligere semester kan det medføre betydelig ekstraarbeid.

Hva lærer du?

Tradisjonelle operativsystem som for eksempel UNIX og Windows har i flere år blitt brukt i forretnings- og forskningsøyemed. Emnet vil gi studentene en dyptgående forståelse av prosesshåndtering i disse systemene på uniprosessormaskiner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt) /INF 110.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført) /INF 103 og INF1070 – Datamaskinarkitektur (nedlagt). Det er sterkt anbefalt å ta emnet INF3160 – Operativsystemer - del II (nedlagt) i samme semester.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4150 – Operativsystemer - del I (nedlagt), 9 studiepoeng mot INF 242 og 3 studiepoeng mot IN142.

Undervisning

4 timer forelesninger og 4 timer øvelser per uke (2 timer klasserom og 2 timer terminalstue) i første halvpart av høstsemesteret.

Eksamen

Det kreves innlevering av seks obligatoriske oppgaver. De første to obligatoriske innleveringer må være bestått for å kunne innlevere de resterende fire obligatoriske oppgavene som vil være karaktergivende. Teorioppgavene teller omlag 20 % hver og praksisoppgavene omlag 30% hver. Bokstavkarakter (A - F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF242 og INF4150.

Tilsynssensor for emnet er: Pål Knudsen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Emnet blir erstattet av INF3151 – Operativsystemer (videreført) fra høsten 2006.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)