INF3330 – Problemløsning med høynivå-språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis en innføring i grunnleggende elementer ved script-språkene Perl og Python, bl.a. datastrukturer (list, hash), regulære uttrykk, klasser, objektorientert programmering, interaksjon med operativsystemet, plattform-uavhengig kode, grafiske brukergrensesnitt, interaktive websider, effektivitet, kombinering av script-språk med C/C++ eller Fortran, moduler og programpakker. Spesiell vekt legges på praktisk problemløsning.

Hva lærer du?

Script-språk som Perl og Python muliggjør programmering på et langt mer kompakt og høyere nivå enn f.eks. Fortran, C, C++ og Java. Kurset gir en innføring i Perl og Python og hva slags problemer disse språkene er spesielt Egnet til. Kurset demonstrerer typiske anvendelser av scripting, f.eks. tolke og manipulere tekst, "lime" sammen eksisterende programmer, forsyne fil- eller kommandolinje-orienterte programmer med grafiske grensesnitt (også via Internett), søke etter og manipulere filer, generere rapporter (f.eks. i form av websider), styre og arkivere numeriske eksperimenter. Gjennom oppgavene i emnet får studentene betydelig trening i å tilnærme seg et problem, finne egnet dokumentasjon, implementere og teste kode samt vurdere alternative løsninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Minst 60 studiepoeng informatikkemner

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4330 – Problemløsning med høynivå-språk (nedlagt) og 9 studiepoeng mot IN 228.

Undervisning

Emnet går på høsten med 2 timer forelesninger og 2 timer øvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske aktiviteter. For studenter som kan dokumentere at de ikke kan delta i ukentlige deleksamener, kan det gis obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Kontinuerlig vurdering av oppgaver og prosjekter med godkjent/ikke godkjent. Studentene får sine besvarelser vurdert på gruppeøvingene. For å kunne gå opp til eksamen må man enten ha bestått oppgavenene i 10 uker, eller i 5 uker hvis man har bestått en prosjektoppgave i tillegg.

De ulike gjennomføringsformene i kurset er beskrevet detaljert på www.ifi.uio.no/~inf3330/eksamen.shtml. Studenter kan bli trukket ut til en muntlig deleksamen midt i semesteret. Alle må avlegge en
skriftlig deleksamen i slutten av semesteret. Både skriftlig og evt. muntlig eksamen må bestås og begge må bestås i samme semester. Til skriftlig og muntlig eksamen kan det eksamineres både i teori og oppgaver gitt i kurset.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN228 og INF4330.

Tilsynssensor for emnet er: Jan Olav Langseth

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Emnet går siste gang i sin nåværende form høsten 2008.


Emnet videreføres som INF3331 – Problemløsning med høynivå-språk (videreført)

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk