Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En grunnleggende innføring digital mikroelektronikk. Implementasjon av enkle digitale kretser, sekvensielle kretser i en halvlederteknolgi (CMOS). Bygge digitale systemer og beskrive detaljert elektriske karakteristikker, tidsforsinkelser og effekt forbruk.

Hva lærer du?

Å kunne konstruere enkle digitale systemer ned til transistornivå. Å kunne implementere systemer i en digital CMOS prosess ned til utlegg og verifisere implementasjonen ved hjelp av simuleringer og ekstraksjon. Å kunne estimere tidsforsinkelser og effektforbruk og forstå sammenhengen mellom transistor dimensjonering og hastighet/effektforbruk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter INF1400 – Digital teknologi (nedlagt) /INF130.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF3400 – Digital nanoelektronikk (nedlagt) og 10 studiepoeng mot IN 241.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 gruppeøvingstimer per uke. Det kreves deltagelse i øvelser eller obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Krav om innlevering av obligatoriske oppgaver i løpet av emnet. Oppgavene karakterbedømmes. Emnet har en avsluttende, 3 timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter (A - F). De obligatoriske oppgavene kan inngå i vurderingsgrunnlaget for karakterfastsettingen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF3400.

Tilsynssensor for emnet er: Jon Kristian Hagene

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Høst 2003

Denne versjonen av emnet går for siste gang våren 2007. INF3400 – Digital nanoelektronikk (nedlagt) vil videreføres.

Eksamen

Hver vår

Emnet går høsten 2003, deretter hvert vårsemester.

Undervisningsspråk

Norsk