Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masterseminar i logikk tar for seg emner i logikk, kunnskapsrepresentasjon og automatisk bevissøk. Temaene vil variere fra semester til semester avhengig av deltakere og interesse. Modale og ikke-klassiske logikker står sentralt. Seminaret amøtes hver annen uke, det alternerer med seminaret i intelligente data. Det kreves 80% deltagelse.

Hva lærer du?

Deltakerne skal få en bedre forståelse av ett eller flere emner innenfor feltet og få trening i å presentere teoretisk materiale.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF2080 – Logikk og beregninger (videreført) og INF3170 – Logikk (videreført) / INF4170 – Logikk (nedlagt) /IN318/SLI310.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot INF9170 – Master seminar in logic (nedlagt)

Undervisning

Deltakerne presenterer litteratur, forskningsresultater og eget arbeid.

Eksamen

80% oppmøte. Studentene må enten skrive essay eller holde minst en presentasjon bestemt av seminarleder. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

This course will not be given spring 2016

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)