Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Beskrivelse av stokastiske signaler i tids- og frekvensrommet, autokorrelasjon og effektspektrum. Modellering av signaler med AR-, MA- og ARMA-modeller, lineær prediksjon. Levinson algoritmen, Wiener og Kalman filtre, spektralestimering og adaptive filtre.

Hva lærer du?

Studentene skal få en grundig forståelse av statistiske modeller for virkelige signaler og hvordan man estimerer modellenes parametere. Dette gir grunnlag for emner som spektralestimering, prediksjon og koding som kan brukes i mange anvendelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

9 studiepoeng mot IN 357.

Undervisning

Kurset går som intensivkurs. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakter (A - F). Enkelte obligatoriske oppgaver kan inngå i vurderingsgrunnlaget for karaktersettingen.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN357. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Luren Yang

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Høst 2006
Høst 2005
Vår 2004

Emnet er erstattet av INF4480 – Digital signalbehandling II (videreført)

Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)