Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Filterdesign og multi-rate signalbehandling. Beskrivelse av stokastiske signaler i tids- og frekvensrommet, autokorrelasjon og effektspektrum. Modellering av signaler med AR-, MA- og ARMA-modeller, lineær prediksjon. Spektralestimering og adaptive filtre.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF4480

  • har du en grundig forståelse av digital signalbehandling anvendt på signaler i støy.
  • kan du lage metoder som estimerer parametre fra random sekvenser og estimerer frekvensspektra.
  • kan du implementere og anvende klassiske og adaptive filtere.
  • kan du utvikle signalmodeller som er egnet for beskrivelse av random sekvenser.
  • kan du implementere metoder og algoritmer i matlab/octave som løser praktiske problemer innen statistisk signalbehandling.
  • har du opparbeidet kunnskap innen signalbehandling som er nyttig i forskjellige anvendelser som fysikk, måleteknikk, sensorteknikk, digital kommunikasjon og avbildning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesning og prosjektaktivitet, 2 timer forelesning, 2 timer gruppeundervisning per uke. Det kreves gjennomføring av 7 obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eller muntlig eksamen som teller 100%. Eksamensform vil bli avklart i begynnelsen av semesteret og være avhengig av antall oppmeldte studenter. Minst 4 av 7 obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Oppgavene må være godkjent i samme semester.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)