INF4480 – Digital signalbehandling II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Filterdesign og multi-rate signalbehandling. Beskrivelse av stokastiske signaler i tids- og frekvensrommet, autokorrelasjon og effektspektrum. Modellering av signaler med AR-, MA- og ARMA-modeller, lineær prediksjon. Spektralestimering og adaptive filtre.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF4480

  • har du en grundig forståelse av digital signalbehandling anvendt på signaler i støy.
  • kan du lage metoder som estimerer parametre fra random sekvenser og estimerer frekvensspektra.
  • kan du implementere og anvende klassiske og adaptive filtere.
  • kan du utvikle signalmodeller som er egnet for beskrivelse av random sekvenser.
  • kan du implementere metoder og algoritmer i matlab/octave som løser praktiske problemer innen statistisk signalbehandling.
  • har du opparbeidet kunnskap innen signalbehandling som er nyttig i forskjellige anvendelser som fysikk, måleteknikk, sensorteknikk, digital kommunikasjon og avbildning.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

IN3190 – Digital signalbehandling/INF3470 – Digital signalbehandling (videreført), STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, MAT1120 – Lineær algebra og INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)/INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)

Overlappende emner

Undervisning

Forelesning og prosjektaktivitet, 2 timer forelesning, 2 timer gruppeundervisning per uke. Det kreves gjennomføring av 7 obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eller muntlig eksamen som teller 100%. Eksamensform vil bli avklart i begynnelsen av semesteret og være avhengig av antall oppmeldte studenter. Minst 4 av 7 obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Oppgavene må være godkjent i samme semester.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 19:18:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2021

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2021

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)