INF4480 – Digital signalbehandling II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Filterdesign og multi-rate signalbehandling. Beskrivelse av stokastiske signaler i tids- og frekvensrommet, autokorrelasjon og effektspektrum. Modellering av signaler med AR-, MA- og ARMA-modeller, lineær prediksjon. Spektralestimering og adaptive filtre.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF4480

  • har du en grundig forståelse av digital signalbehandling anvendt på signaler i støy.
  • kan du lage metoder som estimerer parametre fra random sekvenser og estimerer frekvensspektra.
  • kan du implementere og anvende klassiske og adaptive filtere.
  • kan du utvikle signalmodeller som er egnet for beskrivelse av random sekvenser.
  • kan du implementere metoder og algoritmer i matlab/octave som løser praktiske problemer innen statistisk signalbehandling.
  • har du opparbeidet kunnskap innen signalbehandling som er nyttig i forskjellige anvendelser som fysikk, måleteknikk, sensorteknikk, digital kommunikasjon og avbildning.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

INF3470 – Digital signalbehandling (videreført), STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, MAT1120 – Lineær algebra og INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)/INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)

Overlappende emner

  • 10 studiepoeng overlapp med INF9480.

Undervisning

Forelesning og prosjektaktivitet, 2 timer forelesning, 2 timer gruppeundervisning per uke. Det kreves gjennomføring av 7 obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eller muntlig eksamen som teller 100%. Eksamensform vil bli avklart i begynnelsen av semesteret og være avhengig av antall oppmeldte studenter. Minst 4 av 7 obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Oppgavene må være godkjent i samme semester.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 02:15:39

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)