Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminar i kvalitativ forskningsmetode innen Information Systems, med vekt på aksjonsforskning.

Hva lærer du?

Emnet gir deg

  • grunnleggende innsikt og ferdigheter i Aksjonsforskningsmetoder,
  • grunnlegende innsikt og praktisk erfaring i forskningsdesign,
  • grunnleggende innsikt i dataanalyse og data display, praktisk gjennomføring og evaluering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er rettet mot masterstudenter som gjør aksjonsorientert forskningsoppgaver.

Overlappende emner

Undervisning

Tre intensive workshops, hver på to dager. Det er obligatorisk fremmøte på to av tre samlinger. Studentene forbereder eget arbeid til hver workshop.

Eksamen

  • Obligatorisk oppmøte på 2 av 3 samlinger, det kreves aktiv deltakelse på seminaret.
  • 2 av 3 skriftlige oppgaver må bestås.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF5571 – Seminar i aksjonsforskning (videreført), INF9930 – Seminar i Aksjonsforskning (nedlagt) og INF9571 – Seminar i aksjonsforskning.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet er videreført som INF5571 – Seminar i aksjonsforskning (videreført)

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)