Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminar i kvalitativ forskningsmetode innen Information Systems, med vekt på aksjonsforskning.

Hva lærer du?

Emnet gir deg

  • grunnleggende innsikt og ferdigheter i Aksjonsforskningsmetoder,
  • grunnlegende innsikt og praktisk erfaring i forskningsdesign,
  • grunnleggende innsikt i dataanalyse og data display, praktisk gjennomføring og evaluering

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

3 intensive workshops, each of two days duration. Students prepare their own work to each workshop.

Eksamen

  • Obligatorisk oppmøte på 2 av 3 samlinger, det kreves aktiv deltakelse på seminaret.
  • 2 av 3 skriftlige oppgaver må bestås.
  • En times skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF5570 – Seminar i aksjonsforskning (nedlagt)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Emnet er videreført som INF9571 – Seminar i aksjonsforskning

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)