Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminar i kvalitativ forskningsmetode innen Information Systems, med vekt på aksjonsforskning.

Hva lærer du?

Emnet gir deg

  • grunnleggende innsikt og ferdigheter i aksjonsforskningsmetoder.
  • grunnlegende innsikt og praktisk erfaring i forskningsdesign.
  • grunnleggende innsikt i kvantitative metoder.
  • grunnleggende innsikt i dataanalyse og data display, praktisk gjennomføring og evaluering.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Fem samlinger, hver på to dager. Det er obligatorisk fremmøte på tre av fem samlinger. Studentene forbereder eget arbeid til hver samling. To av tre innleveringer skal være godkjent.

Eksamen

1 times skriftlig eksamen.

Det kreves oppmøte to av tre samlinger, samt to godkjent innleveringer for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5570 – Seminar i aksjonsforskning (nedlagt), INF9930 – Seminar i Aksjonsforskning (nedlagt) og INF9571 – Seminar i aksjonsforskning.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Ikke vår 2108

Eksamen

Hver vår

Ikke vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)