Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminar i kvalitativ forskningsmetode innen Information Systems, med vekt på aksjonsforskning.

Hva lærer du?

Emnet gir deg

  • grunnleggende innsikt og ferdigheter i Aksjonsforskningsmetoder,
  • grunnlegende innsikt og praktisk erfaring i forskningsdesign,
  • grunnleggende innsikt i dataanalyse og data display, praktisk gjennomføring og evaluering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er rettet mot masterstudenter som gjør aksjonsorientert forskningsoppgaver.

Overlappende emner

  • 5 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
  • 5 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
  • 5 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Tre intensive workshops, hver på to dager. Det er obligatorisk fremmøte på to av tre samlinger. Studentene forbereder eget arbeid til hver workshop.

Eksamen

  • Obligatorisk oppmøte på 2 av 3 samlinger, det kreves aktiv deltakelse på seminaret.
  • 2 av 3 skriftlige oppgaver må bestås.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med Error: java.lang.NullPointerException, Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet er videreført som Error: java.lang.NullPointerException

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)