Dette emnet er nedlagt

INFPS2030 – Visuell kommunikasjon I, del II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet omfatter innføring i dramaturgi, programvare til bruk for webdesign. Det vil bli lagt hovedvekt på analyse av formidlingsinnhold og hensikt, der funksjonell visuell utforming, tid, lyd og bevegelse fremstår i et digitalt rom med interaktive muligheter.

Hva lærer du?

Dramaturgiske grep er viktige i formidling av informasjon og opplevelse. Du vil lære, gjennom basiskunnskap som ble tilegnet gjennom første del av studiet, bevissthet i bruken av teknologi, bilder, typografi, farger, stiluttrykk og relevant komposisjon av elementene til utviklingen av funksjonelle og aller helst originale nettsider.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak til Profesjonsstudiet i informatikk, studieretning Informasjons- og interaksjonsdesign

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet taes i samme semester som INFPS2020.

Undervisning

Forelesninger, praktiske øvelser, oppgaver, prosjekter og innleveringer.

Eksamen

Webprosjektet vil bli evaluert av 1 ekstern og 2 interne sensorer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk