Dette emnet er nedlagt

INFPS2070 – Verdensforståelse

Kort om emnet

Kurset er for praktikere som utvikler design i en tverrfaglig sammenheng, og sikter på å sette designfaget inn i en sosial, kulturell og kunsthistorisk ramme. Siktemålet med kurset er metodisk: studentene lærer hvordan design – utfra viste eksempler – kan brukes til å kommunisere og diskutere ideer i vår egen tid. Konteksten for innholdet i undervisningen er globalisering, verdiskaping og HMS (helse, miljø & sikkerhet).

Hva lærer du?

Utover forelesningrekken blir kurset drevet ved hjelp av noen praktiske krav: notatføring, skriftlige oppsummeringer, en komparativ metodikk basert på eksperimenter i skisse og håndskrift. Studentene lærer å utvikle og bruke refleksjon i en sammenheng der formålet er å vise et arbeid som kommuniserer en idé.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er forbeholdt studenter med opptak til Profesjonsstudiet i informatikk, studieretning Informasjons- og interaksjonsdesign.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet taes samtidig med INFPS2020 og INFPS2030

Undervisning

Studiet er lagt opp med tanke på progresjon, og derfor er alle kurs, praktiske øvelser, oppgaver, prosjekter, innleveringer og oppmøte på alle forelesninger obligatoriske.

Eksamen

Evaluering skjer på basis av innleverte skisse- & notat- arbeider, tekster og utstillingsbidrag. Eksamen består av en skriftlig del og et utstillingsbidrag.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises første gang høst 2009

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk