ITSLP1100 – Introduksjon til kognitive vitenskaper

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over kognisjonsvitenskapene og sammenhenger mellom dem. Med kognisjonsvitenskaper menes her psykologi, nevrovitenskap, språkvitenskap, logikk, informatikk og kunstig intelligens. Emnet vil spesielt ta for seg filosofiske spørsmål knyttet til mennesker og maskiner. Hva særpreger et menneske i forhold til en maskin? I hvilken grad kan modeller fra informatikk tjene til å beskrive menneskelig tenkning og bevissthet?

Hva lærer du?

Studenten skal kunne forklare for utenforstående hva som særpreger kognisjonsvitenskaper generelt og hvilke typer problemstillinger som oppstår i møtet mellom de ulike disiplinene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Ex.phil. I tillegg kan det være en fordel å ha litt bakgrunn fra en av de kognitive vitenskapene (psykologi, lingvistikk, informatikk eller filosofi).

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppe hver uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver og muntlige
seminarpresentasjoner som må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor: Dag Elgesem

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

For generell informasjon om eksamen ved mn-fakultetet, se www.matnat.uio.no/studier/studieinformasjon/eksamen/index.html

Annet

Merk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med HUMIT1760, HUMIT1760MN og EXFAC03-IT.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk