Dette emnet er erstattet av TEK4120 – Mobilkommunikasjon.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Mobilkommunikasjon har fått stor utbredelse i de senere år og har blitt en viktig del av vår hverdag. Dette emnet har til hensikt å gi en oversikt over de viktigste prinsippene som har muliggjort utviklingen innen mobilkommunikasjon.

 

Emnet beskriver en kort historikk for mobilkommunikasjon og utviklingen mot dagens systemer. Videre beskrives hovedprinsippene for cellulære kommunikasjonssystemer. Systemarkitektur omhandles generelt og eksempler fra aktuelle systemer som GSM og UMTS presenteres spesielt. Videre beskrives det hvordan radiobølgeutbredelse i en mobil radiokanal påvirker og setter begrensning for ytelsen for digital kommunikasjon. Metoder for å forbedre ytelsen og motvirke effekten av kanalen omhandles. Ulike teknikker for ressursdeling i mobilkommunikasjon (FDMA, TDMA, CDMA og OFDMA) og metoder for beregning av systemkapasitet beskrives. Til slutt beskrives et veikart for veien videre, det gis en oversikt over forventet teknologiutvikling med LTE, selvorganiserende nettverk (SON) og Små celler.

 

Dette emnet, sammen med de andre emnene i studieretningen, skal legge grunnlaget for arbeid innen moderne trådløse kommunikasjonssystemer, enten innen norske telekom-bedrifter eller for videre forskningsarbeid (PhD-studier).

Hva lærer du?

  • Brief history of mobile communication and developments towards modern systems
  • Propagation characteristics of  wireless channels- attenuation, fading, how to combat fading
  • GSM air interface and network architecture with functionalities of different elements
  • Frequency reuse, interference, traffic capacity and coverage area estimation in cellular network
  • Multiple access technologies for resource sharing with TDMA, FDMA, CDMA , OFDMA
  • Mobile Broadband technologies with High Speed Packet Access (HSPA), Long Term Evolution (LTE), LTE-Advanced and Self Organizing Network (SON)
  • Small Cells and Heterogeneous Network (HetNet) with regards to future traffic growth challenges in wireless networks

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av bachelorstudiet innen Elektronikk og data og 1. semesters emneportefølje.

Overlappende emner

8 studiepoeng mot UNIKI-MOBKOM.

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvinger. Studentpresentasjoner. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk