Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Mobilkommunikasjon har fått stor utbredelse i de senere år og har blitt en viktig del av vår hverdag. Dette emnet har til hensikt å gi en oversikt over de viktigste prinsippene som har muliggjort utviklingen innen mobilkommunikasjon.

Emnet beskriver en kort historikk for mobilkommunikasjon og utviklingen mot dagens systemer. Videre beskrives hovedprinsippene for cellulære kommunikasjonssystemer. Systemarkitektur omhandles generelt og eksempler fra aktuelle systemer som GSM og UMTS presenteres spesielt. Videre beskrives det hvordan radiobølgeutbredelse i en mobil radiokanal påvirker og setter begrensning for ytelsen for digital kommunikasjon. Metoder for å forbedre ytelsen og motvirke effekten av kanalen omhandles. Ulike teknikker for ressursdeling i mobilkommunikasjon (FDMA, TDMA, CDMA og OFDMA) og metoder for beregning av systemkapasitet beskrives. Til slutt beskrives et veikart for veien videre, det gis en oversikt over forventet teknologiutvikling med LTE, selvorganiserende nettverk (SON) og Små celler.

Dette emnet, sammen med de andre emnene i studieretningen, skal legge grunnlaget for arbeid innen moderne trådløse kommunikasjonssystemer, enten innen norske telekom-bedrifter eller for videre forskningsarbeid (PhD-studier).

Hva lærer du?

Etter at du har fullført emnet, vil du

  • ha en kort oversikt over historien om mobilkommunikasjon og utviklingen mot moderne systemer
  • kjenne til egenskapene for utbredelse i trådløse kanaler - demping, fading, hvordan bekjempe fading
  • kunne beskrive GSM-grensesnittet og nettverksarkitekturen med funksjonalitet i ulike elementer
  • ha kjennskap til frekvensgjenbruk, interferens, trafikkapasitet og områdedekning i mobilnettet
  • ha kunnskap om multippel aksess for ressursdeling med TDMA, FDMA, CDMA, OFDMA
  • kjenne til mobile bredbåndsteknologier med High Speed Packet Access (HSPA), Long Term Evolution (LTE), LTE-Advanced og Self Organizing Network (SON)
  • kunne beskrive Small Cells and Heterogeneous Network (HetNet) med hensyn til fremtidige trafikkvekstutfordringer i trådløse nettverk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper innen informatikk og matematikk.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning per uke, fordelt på ca 2 timer forelesning og 1 time øving. Studentpresentasjoner. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret teller 100 % av endelig karakter. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen. 

Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)