TEK4120 – Mobilkommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Mobilkommunikasjon har fått stor utbredelse i de senere år og har blitt en viktig del av vår hverdag. Dette emnet har til hensikt å gi en oversikt over de viktigste prinsippene som har muliggjort utviklingen innen mobilkommunikasjon.

Emnet beskriver en kort historikk for mobilkommunikasjon og utviklingen mot dagens systemer. Videre beskrives hovedprinsippene for cellulære kommunikasjonssystemer. Systemarkitektur omhandles generelt og eksempler fra aktuelle systemer som GSM og UMTS presenteres spesielt. Videre beskrives det hvordan radiobølgeutbredelse i en mobil radiokanal påvirker og setter begrensning for ytelsen for digital kommunikasjon. Metoder for å forbedre ytelsen og motvirke effekten av kanalen omhandles. Ulike teknikker for ressursdeling i mobilkommunikasjon, som FDMA, TDMA, CDMA og OFDMA og metoder for beregning av systemkapasitet beskrives. Til slutt beskrives et veikart for veien videre, det gis en oversikt over forventet teknologiutvikling med LTE, selvorganiserende nettverk (SON) og Små celler.

Dette emnet, sammen med de andre emnene i studieretningen, skal legge grunnlaget for arbeid innen moderne trådløse kommunikasjonssystemer, enten innen norske telekom-bedrifter eller for videre forskningsarbeid eller PhD-studier.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført emnet, vil du

  • ha en kort oversikt over historien om mobilkommunikasjon og utviklingen mot moderne systemer
  • kjenne til egenskapene for utbredelse i trådløse kanaler - demping, fading, hvordan bekjempe fading
  • kunne beskrive GSM-grensesnittet og nettverksarkitekturen med funksjonalitet i ulike elementer
  • ha kjennskap til frekvensgjenbruk, interferens, trafikkapasitet og områdedekning i mobilnettet
  • ha kunnskap om multippel aksess for ressursdeling med TDMA, FDMA, CDMA, OFDMA
  • kjenne til mobile bredbåndsteknologier med High Speed Packet Access (HSPA), Long Term Evolution (LTE), LTE-Advanced og Self Organizing Network (SON)
  • kunne beskrive Small Cells and Heterogeneous Network (HetNet) med hensyn til fremtidige trafikkvekstutfordringer i trådløse nettverk

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper innen informatikk og matematikk.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning per uke, fordelt på ca 2 timer forelesning og 1 time øving. Studentpresentasjoner.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret teller 100 % av endelig karakter. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk


Dersom emnet undervises på engelsk vil det tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 21:15:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)