UNIK4250 – Sikkerhet i distribuerte systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler sikkerhet i nettverk og distribuerte systemer, og gir en kort innføring i kryptografi. Emnet presenterer trusler mot distribuerte systemer, og aktuelle metoder, teknologier og standarder for å beskytte mot disse.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt UNIK4250 har du:

  • Forståelse for truslene mot distribuerte systemer og hvordan du kan beskytte mot disse
  • Grunnlag for å kunne utvikle sikre distribuerte systemer og vurdere sikkerheten i eksisterende løsninger
  • Kjennskap til standarder, sikkerhetsprotokoller, teknologier, prinsipper, metoder og kryptografiske mekanismer som er anvendbare for å sikre moderne distribuerte systemer
  • Kjennskap til vanlige feil i sikringen av distribuerte systemer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende programmering, datakommunikasjon, matematikk.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 stp mot UNIK9250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (videreført).

Emnet har fullt overlapp mot tidligere versjoner av emnet (9 studiepoeng mot UNIKI-SIDS2, 6 studiepoeng mot UNIKI-SIDS).

Undervisning

Tre timer forelesninger/øvinger per uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Innlevering av obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret og avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk