UNIK9250 – Sikkerhet i distribuerte systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg sikkerhetsbegrepet, og gir en kort innføring i kryptografi. Truslene mot distribuerte datamaskinsystemer nevnes, samt de grunnleggende mekanismer som brukes for å sikre datamaskinsystemene, og de mer sammensatte mekanismer. Det nevnes også litt om sikring av databaser, ettersom disse er utsatt for noen trusler som kommer i tillegg til de sedvanlige.

Hva lærer du?

Emnet presenterer trusler mot distribuerte datasystemer, med hovedvekt på trusler som kan motvirkes med programvare- og maskinvareløsninger. Emnet tar sikte på å formidle en forståelse av sikkerhetsproblematikken i distribuerte systemer ut fra prinsipper for sikring av datamaskinsystemer.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende programmering, datakommunikasjon, matematikk.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 stp mot UNIK4250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (videreført).

Emnet har fullt overlapp mot tidligere versjoner av emnet (9 studiepoeng mot UNIKI-SIDS2, 6 studiepoeng mot UNIKI-SIDS).

Undervisning

Tre timer forelesninger/øvinger per uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Innlevering av obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret og avsluttende muntlig eksamen. De obligatoriske oppgavene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Ph.d.-studenter vil i forhold til masterstudenter på den klonede versjonen av emnet (UNIK4250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (videreført)) få en utvidelse av pensum med innlevering av essay og/eller presentasjon for øvrige studenter. Essay/presentasjon må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk