UNIK4510 – Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Satellitter som plattform for radar. Satellittbaner, radarprinsipper, altimeter, sideseende radar, syntetisk aperture radar (SAR). Teknikker for prosessering, kalibrering og viderebehandling av SAR-bilder. SAR polarimetri. Måling av terrenghøyder og bevegelser ved hjelp av SAR interferometri. Forskjellige metoder og anvendelser av satellitt radarbilder over land og havområder (vegetasjonsklassifisering, terrenganalyse, forandringsdeteksjon, geohazards, oseanografi).

Hva lærer du?

Studentene skal gjennom studiet få en forståelse for de fysiske og teknologiske prinsippene bak bruk av radar fra satellitt. De skal lære å løse oppgaver i denne sammenheng, som vurdering av baneparametre, og krav til oppløsning og kvalitet i et radarbilde. Studiet vil også gi kompetanse for å kunne vurdere hvilke teknikker og type radarbilder som bør brukes for en gitt anvendelse. En rekke eksempler vil vise hvordan data fra radarsatellitter i dag brukes aktivt av flere norske og internasjonale miljøer for å kartlegge fenomener på landjorda, på havet og i polarområdene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av deler fra emnene FY-ME1100 (FYS111), FYS1120 – Elektromagnetisme (FYS112) og INF4440 – Signalbehandling (videreført) (IN256).

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 stp mot UNIK9510 – Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (nedlagt).

Emnet overlapper 8 studiepoeng mot tidligere versjon av emnet, UNIKF353.

Undervisning

3 timer forelesning og 1 time øving pr. uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Fjernundervisningsstudenter kan følge emnet via web.

Eksamen

Prosjektoppgave(r) og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatorisk innlevering av oppgave i SAR-prosessering, poliarimetri og interferomentri (3 innleveringer av programmeringskode med resultater og tolkning). Oppgaven må være godkjent før avsluttende eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)