Dette emnet er nedlagt

UNIK4550 – Utvikling av menneske-maskin-systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gjennomgå modeller, metoder og prinsipper for utvikling av menneske-maskin-systemer (MMS) (som f.eks., industrielle prosesstyringssystemer, kontroll- og overvåkningssystemer, fartøystyring og -kontroll ). Modeller av ferdighetsbasert, prosedyrebasert og kunnskapsbasert operatøroppførsel som sammen med utstyrmodeller gir MMS-modeller, vil bli gjennomgått. Emnet vil ta for seg de forskjellige fasene i en MMS-utvikling, med vekt på analysemetoder for bestemmelse av automatiseringsgrad, operatørstøttefunksjoner og oppgaveanalyse. Spesifikasjon, konstruksjon og implementasjon av datamaskinbaserte operatørgrensesnitt i MMS vil bli gjennomgått med vekt på spesifikasjons- og konstruksjonsmetoder.

Hva lærer du?

Emnet vil gi studenten en innføring i problemstillinger i forbindelse med utvikling av større reguleringssystemer hvor operatørene representerer den ytterste reguleringssløyfa. Etter emnet vil studenten forstå viktigheten av samspillet mellom mennesker og utstyr i prosesstyring og overvåkingssystemer og gi studenten innsikt i metoder, modeller og verktøy som kan benyttes for å oppnå gode menneske-maskin-systemer. Emnet gir en innføring i tema og legger vekt på å gi en oversikt mer enn å gå i dybden på visse temaer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

8 studiepoeng mot UNIKI356.

Undervisning

2 timer forelesninger og 1 timeø ving pr. uke.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk