Dette emnet er nedlagt

UNIK4560 – Estimering i ulineære systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kalmanfilter for system med korrelert måle- og prosesstøy. Ulineære systemer: utvidet Kalmanfilter, generell Bayesestimering, punktmassefilter. Design av suboptimale Kalmanfilter: feilbudsjett, kovarians- og Monte Carlo-simuleringer. Maksimum likelihood estimering av parametre i tilstandsrommodeller. Multippel-modell estimerings-algoritme. Hypotesetesting i dynamiske systemer.

Hva lærer du?

Studentene skal lære hvordan en analyserer og designer navigasjons- og overvåkingssystemer ved bruk av parameter og tilstandsestimering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

8 studiepoeng mot UNIKI358.

Undervisning

4 timer forelesninger/øvinger pr. uke. I høstsemesteret vil vårens forelesninger være tilgjengelig på video sammen med kopi av det som ble skrevet på tavla. Prosjektoppgaver. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen med bokstavkarakter, men ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk