Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Direkte metoder for lineære likningssystemer, matrisenormer og kondisjonstall, ortogonale transformasjoner, egenverdier og egenvektorer, overbestemte likningssystemer, singulærverdidekomposisjonen, iterative metoder for lineære likningssystemer.

Hva lærer du?

Kurset skal gi en oversikt over videregående numeriske beregninger innen lineær algebra innen og er et sentralt verktøyfag for hovedfagsstudier som involverer beregningsorienterte problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF-MAT3350 – Numerisk lineær algebra (nedlagt) og 10 studiepoeng mot MoD 200/IN 227/IN 225.

Tilsynssensor for emnet er: Trond Steihaug

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer oppgavegjennomgåelse per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med MOD200.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dette emnet går for siste gang høsten 2012.

Fra høsten 2013 administreres emnet av Matematisk institutt, se MAT-INF4130 Numerisk lineær algebra. Det kan være noen mindre endringer i innhold, se emnebeskrivelsene.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)