Kort om emnet

Matematisk beskrivelse av stokastiske signaler. Respons av lineære systemer på stokastiske forstyrrelser. Det diskrete Kalmanfilter, tilstandsrom modellering og simulering. Alternative former av det diskrete Kalmanfilter. Diverse anvendelser av Kalmanfilteret. Divergens- og implementasjonsproblemer.

Hva lærer du?

Studentene skal oppnå grunnleggende kjennskap til lineære dynamiske systemer utsatt for stokastiske (tilfeldige) forstyrrelser. Dette omfatter modellering, simulering og analyse av slike systemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TEK4050 – Stokastiske systemer

Undervisning

4 timer forelesninger/øvinger pr. uke i vårsemesteret med start 2014. Vår og høst 2013 holdes emnet som et ledet selvstudium og forelesninger fra høst 2012 vil være tilgjengelig på video sammen med kopi av det som ble skrevet på tavla. Prosjektoppgaver. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Vår og høst 2013 holdes emnet som et ledet selvstudium og forelesninger fra høst 2012 vil være tilgjengelig på video sammen med kopi av det som ble skrevet på tavla.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk