UNIK4730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Introduksjon til tjenesteorientert arkitektur (SOA) med fokus på arkitektoniske prinsipper og hvordan dagens teknologi benyttes i implementasjonen, som:
- SOA-prinsipper som løs kopling og sen binding
- Introduksjon av viktige standarder for nettjenester: XML, SOAP, WSDL og andre.
- Kommunikasjonsparadigmer: request-response og publish-subscribe
- Dynamisk tjenestelokalisering (service discovery)
- Utvikling av nettjenester ved bruk av Java
- Alternative teknologier for å implementere en SOA
- SOA i relasjon til cloud computing og Internet of Things (IoT)

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet vil du ha kunnskaper om
- Tjenesteorientert arkitektur: entitetene som er involvert og rollene som definerer interaksjonene mellom dem
- Gjeldende teknologi for å implementere SOA, med et spesielt fokus på Web services som basert på standarder og er mye brukt i dag.
- Hvordan du kan implementere SOA med bruk av Web services og Java.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot UNIK9730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (videreført)

Undervisning

Det er obligatoriske oppgaver underveis i emnet, og disse må bli godkjente for å kunne ta avsluttende eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig eksamen.
Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)