TEK5120 – Moderne tjenesteorientert arkitektur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Introduksjon til tjenesteorientert arkitektur (SOA) med fokus på arkitektoniske prinsipper og hvordan dagens teknologi benyttes i implementasjon og utrulling. Emnet dekker bl.a. SOA-prinsipper som løs kopling og sen binding, viktige standarder for nettjenester, alternative teknologier for å implementere en SOA og SOA i relasjon til cloud computing og Internet of Things (IoT).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet vil du ha kunnskaper om

  • Tjenesteorientert arkitektur: entitetene som er involvert og rollene som definerer interaksjonene mellom dem
  • Gjeldende teknologier for å implementere SOA, med et spesielt fokus på Web services
  • Standarder som er mye brukt i dag
  • Skyteknologi og hvordan tjenester kan tilgjengeliggjøres i skyen

Ferdigheter du tilegner deg i emnet:

  • Du lærer å implementere og rulle ut SOA med bruk av Web services og Java

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring med programmering i Java.

Overlappende emner

Undervisning

Tre timer forelesning per uke.

Det er obligatoriske oppgaver underveis i emnet, og disse må være godkjent for å kunne ta avsluttende eksamen.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen teller 100% av den endelige karakteren. Ved stort antall studenter kan eksamen avholdes muntlig.

Obligatoriske oppgaver må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet sees i sammenheng med UNIK4730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)