UNIK9730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til tjenesteorientert arkitektur (SOA) med fokus på arkitektoniske prinsipper og hvordan dagens teknologi benyttes i implementasjonen. Emnet tar for
seg SOA-prinsipper som løs kopling og sen binding samt en introduksjon av viktige standarder for nettjenester (XML, SOAP, WSDL og andre) og kommunikasjonsparadigmer
(request-response og publish-subscribe). Emnet går også igjennom dynamisk tjenestelokalisering (service discovery), utvikling av nettjenester ved bruk av Java og alternative
teknologier for å implementere en SOA.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet vil du ha kunnskaper om

  • Tjenesteorientert arkitektur: entitetene som er involvert og rollene som definerer interaksjonene mellom dem
  • Gjeldende teknologi for å implementere SOA, med et spesielt fokus på Web services som basert på standarder og er mye brukt i dag.
  • Hvordan du kan implementere SOA med bruk av Web services og Java.
  • Aktuell forskning innen tjenesteorientert arkitektur
  • Flere avanserte temaer innen SOA og fordypet kunnskap i minst ett av disse, samt erfaring med å videreformidle kunnskapen til øvrige studenter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot UNIK4730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (videreført)

Undervisning

Tre timer forelesning hver uke. Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjente før studentene kan ta avsluttende eksamen. Studentene skal også presentere fordypning innen et tema.

Eksamen

Muntlig eksamen i slutten av semesteret. Ved stort antall studenter kan eksamen avholdes skriftlig. Innleveringsoppgaver må være godkjent, og muntlig presentasjon gjennomført, for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)