UNIK4820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faget gir en omfattende oversikt over energisystemmodellering; et grunnleggende fagområde for å kunne gjennomføre helhetlige analyser hvor sammenhengen mellom energi, økonomi, ressurser og miljøaspekter inngår. Modellering av interaksjonen mellom energi og økonomi er en av hjørnestenene innen både offentlige energipolitikk-prosesser, så vel som investeringsbeslutninger innen private energiselskaper.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, vil studentene kunne:

  • Utvikle konsistente energi- og klimascenarier
  • Utarbeide energiframskrivninger («energibehov») for ulike sluttbrukersektorer basert på aktivitet, indikatorer og historisk energibruk
  • Benytte kunnskap fra forskjellige fagområder (matematisk modellering, økonomi, fysikk/energiressurser, energiteknologier, etc) for å kunne gjennomføre tekno-økonomiske analyser av bærekraftige energisystemer
  • Utvikle og benytte energisystemmodeller for å analysere forskjellige energi- og klimascenarier

Studentene vil også ha generell kunnskap om:

  • Anerkjente, internasjonale energi- og klimascenarier
  • Global og nasjonal energi- og klimapolitikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt i grunnblokken i bachelorprogrammet innen matematikk, informatikk og teknologi.
I tillegg vil det være en fordel dersom studentene har tatt ett eller flere av følgende fag:

Undervisning

3 timer undervisning i uka. I tillegg vil faget inneholde 3 innleveringsoppgaver (av mindre omfang) hvorav minimum 2 må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen på slutten av semesteret (teller 100%). Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig. 2 innleveringsoppgaver må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)