Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring til området bredbånds fast radioaksess. Det legges spesielt vekt på fortåelse av grunnleggende virkemåte, arkitekturvalg for ulike brukerscenarier, dekningsproblematikk og dimensjonering, teknologivalg, oversikt over operative metoder, samvirke mellom ulike aksessnett og utviklingstrekk innen feltet. Metoder for dekning utenfor fri siktområdet er inkludert.

Hva lærer du?

Studentene vil få god oversikt over området bredbånds radioaksess, dets plassering i det totale bredbåndsbildet og den utvikling som skjer innen feltet. Emnet vil egne seg som en del av et ph.d.-studium i kombinasjon med andre radio- og kringskastingsteknologier.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Overlapper 10 stp mot UNIK4110 – Bredbånds radioaksess (nedlagt).

Undervisning

To timer forelesning og en time øving per uke.

Eksamen

Muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Ph.d.-studenter vil bli gitt en spesialartikkel og en noe mer omfattende obligatorisk oppgave enn masterstudenter på den klonede varianten av emnet (UNIK4110 – Bredbånds radioaksess (nedlagt)). Oppgaven må være godkjent før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)