Dette emnet er erstattet av TEK5140 – Antenner og radiobølgeutbredelse.

UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Antenner og radiobølger i frekvensområdet over 100 MHz. Antennedelen dekker generell teori, tråd (monopol, dipol), aperture (horn, reflektor) og mikrostripe (gruppeantenne). Bølgeutbredelsesdelen dekker fritt rom, refleksjon, diffraksjon, atmosfærens gasser, nedbør og anormal luftblanding (inversjonssjikt), systemdimensjonering og radiokanalmodeller. Emnet legger vekt på aktuelle radiosystem som mobilkommunikasjon, bredbånds radioaksess, radio lokalnett, punkt til punkt, punkt til multipunkt og radar.

Hva lærer du?

Kunne gjøre grunnleggende beregninger for aktuelle radiosystem: dimensjonering og interferens. Kunne ta hensyn til innvirkning fra varierende terreng, bygninger, og ulike meteorologiske og klimatiske forhold.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av FYS1120 – Elektromagnetisme.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving pr. uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)