TEK9500 – Sikkerhet i distribuerte systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt TEK9500 har du:

  • Forståelse for truslene mot distribuerte systemer og hvordan du kan beskytte mot disse

  • Grunnlag for å kunne utvikle sikre distribuerte systemer og vurdere sikkerheten i eksisterende løsninger

  • Kjennskap til standarder, sikkerhetsprotokoller, teknologier, prinsipper, metoder og kryptografiske mekanismer som er anvendbare for å sikre moderne distribuerte systemer

  • Kjennskap til vanlige feil i sikringen av distribuerte systemer

  • Kunnskap om nyere forskning på området

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

 

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

 

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Grunnleggende programmering, datakommunikasjon, matematikk.

Overlappende emner

Undervisning

Tre timer forelesninger/øvinger per uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100 % av endelig karakter. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Emnet har obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ph.d.-kandidater vil i forhold til masterstudenter på den klonede versjonen av emnet (TEK5500 – Sikkerhet i distribuerte systemer (nedlagt)) få en utvidelse av pensum med innlevering av essay og/eller presentasjon for øvrige studenter. Essay/presentasjon må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. mai 2022 03:42:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning

Undervisning tilbys siste gang vår 2019

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2021

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)