Dette emnet er nedlagt

UNIK9310 – Elektronstruktur i halvledere

Kort om emnet

Ionisitet og krystallegenskaper. Symmetri og klassifisering av tilstander. Envelopemetoden. Matematisk representasjon av teknologisk viktige båndekstrema. Donor-, akseptor- og eksiton-tilstander. Kvantestrukturer. Optiske overganger. Dielektrisk funksjon og skjerming. Spredning og ladningstransport.

Hva lærer du?

Gi trening i bruk av de fysikalske begrep og modeller som i dag utnyttes ved produksjon og karakterisering av nye halvleder-komponenter.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av FYS3110 – Kvantemekanikk (FYS201) og FYS3410 – Kondenserte fasers fysikk (videreført) (FYS230). Minst ett emne fra avanserte emner innen materialteknologi.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 stp mot UNIK4310 – Elektronstruktur i halvledere (nedlagt).

Emnet overlapper 8 studiepoeng mot tidligere versjon av emnet, UNIKF319.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving pr. uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen. De obligatoriske oppgavene må være bestått for å kunne avlegge eksamen.

Ph.d.-studenter vil i forhold til masterstudenter på den klonede versjonen av emnet (UNIK4310 – Elektronstruktur i halvledere (nedlagt)) få en utvidelse av pensum med innlevering av essay og/eller presentasjon for øvrige studenter. Essay/presentasjon må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)