Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ionisitet og krystallegenskaper. Symmetri og klassifisering av tilstander. Envelopemetoden. Matematisk representasjon av teknologisk viktige båndekstrema. Donor-, akseptor- og eksiton-tilstander. Kvantestrukturer. Optiske overganger. Dielektrisk funksjon og skjerming. Spredning og ladningstransport.

Hva lærer du?

Gi trening i bruk av de fysikalske begrep og modeller som i dag utnyttes ved produksjon og karakterisering av nye halvleder-komponenter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av FYS3110 – Kvantemekanikk (FYS201) og FYS3410 – Kondenserte fasers fysikk (videreført) (FYS230). Minst ett emne fra avanserte emner innen materialteknologi.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 stp mot UNIK9310 – Elektronstruktur i halvledere (nedlagt).

Emnet overlapper 8 studiepoeng mot tidligere versjon av emnet, UNIKF319.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving pr. uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)