Dette emnet er erstattet av TEK9400 – Nanofotonikk.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fotoniske krystaller i en, to og tre dimensjoner.

1D: Periodiske flerlagsfilmer, plane diffraksjonsgitter, fiberoptiske braggitter.

2D: Tynnfilmer med mønster, optiske fibre med lufthull

3D: Krystallstrukturer med optisk båndgap Bloch-bølger i en, to og tre dimensjoner. Brillouinsoner, bånddiagram. Numeriske metoder for Bloch-bølger. Evanescente bølger, rekke-utvikling av elektromagnetiske felter i Bloch-bølger. Krystalldefekter.

Anvendelser av fotoniske krystaller i biosensorer og solceller

Hva lærer du?

En grunnleggende forståelse av elektromagnetiske bølger i Periodiske strukturer. En oversikt over anvendelser av fotoniske krystaller i optiske mikro- og nanostrukturer og i fotonikk generelt.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er tenkt for doktorgradstudenter, og bygger på mastergrad i fysikk eller fysikalsk elektronikk, innenfor fagfeltene optikk eller fotonikk.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over ett semester med 3 timer undervisning per uke. I tillegg inngår regneoppgaver med bruk av matematisk programvare. Studentene skal lese en del tidsskriftartikler og diskutere.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)