Dette emnet er erstattet av TEK5400 – Nanofotonikk.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fotoniske krystaller i en, to og tre dimensjoner.

1D: Periodiske flerlagsfilmer, plane diffraksjonsgitter, fiberoptiske braggitter.

2D: Tynnfilmer med mønster, optiske fibre med lufthull

3D: Krystallstrukturer med optisk båndgap Bloch-bølger i en, to og tre dimensjoner. Brillouinsoner, bånddiagram. Numeriske metoder for Bloch-bølger. Evanescente bølger, rekke-utvikling av elektromagnetiske felter i Bloch-bølger. Krystalldefekter.

Hva lærer du?

En grunnleggende forståelse av elektromagnetiske bølger i Periodiske strukturer. En oversikt over anvendelser av fotoniske krystaller i optiske mikro- og nanostrukturer og i fotonikk generelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er tenkt for masterstudenter, og bygger på bachelorgrad i elektronikk og datateknikk, eller i fysikk, astronomi og meteorologi, eller i materialer, energi og nanoteknologi. Særlige relevante emner er FYS1120 - Elektromagnetisme, FYS2130 - Svingninger og bølger, og MENA3000 - Funksjonelle materialer.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over ett semester med 3 timer undervisning per uke. I tillegg inngår regneoppgaver med bruk av matematisk programvare.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Bokstavkarakterer. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Other

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)