Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler beregning av hvordan lysbølger forplanter seg i fotoniske krystaller, ved hjelp av Maxwells ligninger for elektromagnetiske bølger i periodiske strukturer av dielektriske materialer. I en dimensjon har vi periodiske flerlagsfilmer, plane diffraksjonsgitter, fiberoptiske braggitter. I to dimensjoner har vi tynnfilmer med mønster, optiske fibre med lufthull, og i tre dimensjoner har vi krystallstrukturer med optiske båndgap.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha en grunnleggende forståelse av:

  • elektromagnetiske bølger i periodiske dielektriske strukturer.
  • oversikt over anvendelser av periodiske strukturer i mikro- og nanostrukturer og i fotonikk generelt.
  • optiske bloch-bølger i en, to og tre dimensjoner, brillouinsoner, bånddiagram.
  • evanescente bølger
  • krystalldefekter.
  • koding av øvinger i Matlab eller Python 
  • numeriske beregningsmetoder for optiske bloch-bølger 

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnet er tenkt for doktorgradstudenter, og bygger på mastergrad i fysikk eller fysikalsk elektronikk, innenfor fagfeltene optikk eller fotonikk.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over ett semester med 3 timer undervisning per uke.

Som ph.d-kandidat skal det i tillegg inngå obligatoriske regneoppgaver med bruk av Matlab eller Python, som må godkjennes for å ta avsluttende eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret som teller 100% ved sensurering. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Obligatoriske regneoppgaver må være godkjent for å kunne ta avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: TEK5400 – Nanofotonikk, UNIK4380 – Fotoniske krystaller (videreført), UNIK9380 – Fotoniske krystaller (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. okt. 2020 13:16:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)