Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Solen som energikilde, solcellers virkemåte. Ladningsbærere: generasjon, transport og rekombinasjon. Refleksjon og absorbsjon av lys, teoretiske effektivitetsgrenser for solceller. Detaljert gjennomgang av prosesstrinnene for fremstilling av silisium av solcellekvalitet og deretter av silisiumbaserte solceller, karakterisering av helt og delvis prosesserte solceller, optimalisering og design av solceller, andre solcelleteknologier: høyeffektsolceller, andre halvlederbaserte solceller, elektrokjemiske solceller og tynnfilmbaserte solceller. Solcellepaneler, ulike anvendelser av solceller.

Studentene utfordres i prosjektoppgaven til å finne relevante nye prosesser og materialer i litteraturen, og modellere seg fram til forventet økt effektivitet ved å ta i bruk slike.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en grundig forståelse av solcellers virkemåte og oppbygning, de ulike prosesstrinnene under fremstillingen av solceller og karakterisering av solceller. Spesiell vekt legges på silisiumbaserte metoder. Emnet er egnet som en del av det teoretiske pensum for en ph.d.-grad såvel som for etterutdanning.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper gitt i FYS1120 – Elektromagnetisme, FYS2140 – Kvantefysikk og FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk eller tilsvarende. I tillegg grunnleggende kjennskap til halvleder fra FYS2210 – Halvlederkomponenter (videreført) og/eller tidligere emne MEF3020.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot UNIK4450 – Solceller (videreført)

Undervisning

3 timer forelesning og øving pr. uke.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Ph.d.-studenter skal også levere en prosjektoppgave knyttet til modelleringen i kurset. Prosjektoppgaven må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)