Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Solen som energikilde, solcellers virkemåte. Ladningsbærere: generasjon, transport og rekombinasjon. Refleksjon og absorbsjon av lys, teoretiske effektivitetsgrenser for solceller. Detaljert gjennomgang av prosesstrinnene for fremstilling av silisium av solcellekvalitet og deretter av silisiumbaserte solceller, karakterisering av helt og delvis prosesserte solceller, optimalisering og design av solceller, andre solcelleteknologier: høyeffektsolceller, andre halvlederbaserte solceller, elektrokjemiske solceller og tynnfilmbaserte solceller. Solcellepaneler, ulike anvendelser av solceller.

Studentene utfordres i prosjektoppgaven til å finne relevante nye prosesser og materialer i litteraturen, og modellere seg fram til forventet økt effektivitet ved å ta i bruk slike.

Hva lærer du?

Etter å ta tatt emnet har du:

  • en grundig forståelse av solcellers virkemåte og oppbygning
  • kunnskap om de ulike prosesstrinnene under fremstillingen av solceller og karakterisering av solceller
  • inngående kunnskap om silisiumbaserte metoder 

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper gitt i FYS1120 – Elektromagnetisme, FYS2140 – Kvantefysikk og FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk eller tilsvarende. I tillegg grunnleggende kjennskap til halvleder fra FYS2210 – Halvlederkomponenter og/eller tidligere emne MEF3020.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning og øving pr. uke.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Ph.d.-kandidater skal også levere en prosjektoppgave knyttet til modelleringen i kurset. Prosjektoppgaven må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet sees i sammenheng med UNIK9450 – Solceller (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)