Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Solen som energikilde, solcellers virkemåte. Ladningsbærere: generasjon, transport og rekombinasjon. Refleksjon og absorbsjon av lys, teoretiske effektivitetsgrenser for solceller. Detaljert gjennomgang av prosesstrinnene for fremstilling av silisium av solcellekvalitet og deretter av silisiumbaserte solceller, karakterisering av helt og delvis prosesserte solceller, optimalisering og design av solceller, andre solcelleteknologier: høyeffektsolceller, andre halvlederbaserte solceller, elektrokjemiske solceller og tynnfilmbaserte solceller. Solcellepaneler, ulike anvendelser av solceller.

Studentene utfordres i prosjektoppgaven til å finne relevante nye prosesser og materialer i litteraturen, og modellere seg fram til forventet økt effektivitet ved å ta i bruk slike.

Hva lærer du?

Etter å ta tatt emnet har du:

  • en grundig forståelse av solcellers virkemåte og oppbygning
  • kunnskap om de ulike prosesstrinnene under fremstillingen av solceller og karakterisering av solceller
  • inngående kunnskap om silisiumbaserte metoder

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Kunnskaper gitt i FYS1120 – Elektromagnetisme, FYS2140 – Kvantefysikk og FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk eller tilsvarende. I tillegg grunnleggende kjennskap til halvleder fra FYS2210 – Halvlederkomponenter (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

Kurset har 2 timer forelesning og 1 time gruppeøvinger per uke gjennom hele semesteret.

Som Ph.D kandidat vil du levere en obligatorisk prosjektoppgave knyttet til modelleringen i kurset, som må godkjennes før du kan ta avsluttende eksamen. 

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret som teller 100% ved sensurering. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Som Ph.D kandidat må du levere og få godkjent en prosjektoppgave for å kunne ta avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: TEK5310 – Solceller, UNIK4450 – Solceller (videreført), UNIK9450 – Solceller (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juli 2020 16:19:11

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)