UNIK9660 – Visualisering av vitenskapelige data

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Metoder fra vitenskapelig visualisering blir presentert i emnet som starter med en kort introduksjon til datagrafikk: Terminologi, datarepresentasjon og enkle algorithmer for geometribygging. Noen grunnleggende renderingsteknikker blir så forelest. Vi legger spesiell vekt på teksturbasert direkte rendering eller "voxel rendering", som benyttes gjennom hele emnet. Det blir ikke kun fokusert på hvordan vi visualiserer
men også på hva vi visualiserer. Dette er motivasjonen for å inkludere kinematikk (vitenskapen som tar for seg beskrivelse av bevegelse).

Konsepter hentet fra kinematikken blir benyttet når vi visualiserer vektor og tensorfelter. Det siste blir kun kort diskutert.

Begreper fra kinematikken blir benyttet i formuleringen av forskjellige skjemaer for visualisering av tidsvarierende felter (animasjoner). Nye teknikker som "linje integral konvolusjon", "lyssatte feltlinjer" og
"anisotropisk diffusjon", blir presentert i emnet. Teknikkene blir benyttet på data fra astrofysikk/geofysiskk, på data fra numerisk strømningsdynamikk og på medisinske data.

Hva lærer du?

Emnet vil gi studentene grunnleggende kunnskaper i moderne datavisualisering.
Emnet er egnet for studenter i fysiske og matematiske fag, i informatikk og i medisin.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Noe bakgrunn i lineær algebra. Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av INF2340 – Simulering og visualisering (nedlagt) (IN229).

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 stp mot UNIK4660 – Visualisering av vitenskapelige data (videreført).

Emnet overlapper 8 studiepoeng mot tidligere versjon av emnet, UNIKI-VAVD. Emnet er også godkjent ved NTNU med koden TMA4235.

Undervisning

3 timer forelesning og problemløsning ukentlig. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Ph.d.-studenter vil i forhold til masterstudenter på den klonede versjonen av emnet UNIK4660 – Visualisering av vitenskapelige data (videreført) få utvidet pensum med den delen av kinematikken som omhandler kritiske punkter, topologisk klassifisering av kritiske punkter og identifisering av vorticity-kjerner.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)