TEK9600 – Visualisering av vitenskapelige data

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer metoder fra vitenskapelig visualisering, og gir en kort introduksjon til datagrafikk: terminologi, datarepresentasjon og enkle algoritmer for geometribygging. Det blir ikke kun fokusert på hvordan vi visualiserer, men også på hva vi visualiserer. Konsepter hentet fra kinematikken blir benyttet når vi visualiserer vektorfelter, og også, kort, tensorfelter. Begreper fra kinematikken blir benyttet i formuleringen av forskjellige skjemaer for visualisering av tidsvarierende felter (animasjoner).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, vil du ha:

  • grunnleggende kunnskaper innen moderne datavisualisering
  • kunnskap om grunnleggende renderingsteknikker, med særlig vekt på teksturbasert direkte rendering eller voxel rendering (visualisering av volumelementer)
  • kjennskap til teknikker som linjeintegral konvolusjon (line integral convolution - LIC), lyssatte feltlinjer (illuminated field lines) og anisotropisk diffusjon, benyttet på data fra astrofysikk/geofysiskk, data fra numerisk strømningsdynamikk og på medisinske data
  • kjennskap til kritiske punkter, topologisk klassifisering av kritiske punkter og identifisering av vorticity-kjerner
  • et godt grunnlag for vitenskapelig visualisering i videre studier innen fysiske og matematiske fag, i informatikk og i medisin

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Noe bakgrunn i lineær algebra, samt grunnleggende erfaring med moderne metoder for visualisering av tekniske beregninger, vil være en fordel.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning og problemløsning ukentlig. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100 % av karakteren. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ph.d.-kandidater vil i forhold til masterstudenter på den klonede versjonen av emnet TEK5600 – Visualisering av vitenskapelige data få utvidet pensum med den delen av kinematikken som omhandler kritiske punkter, topologisk klassifisering av kritiske punkter og identifisering av vorticity-kjerner.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Et eksamensforsøk i dette emnet teller også som forsøk i følgende emner: TEK5600

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)