Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Visualiseringsteknikker for geometriske objekter (flater og volum), ulike visualiseringsmetoder for skalar- og vektorfelt i 2D og 3D, animasjon av tidsavhengige datasett, ulike grafiske formater og håndtering av store datamengder. Sentrale verktøy er visualiseringssystemet Vtk og programmeringsspråket C++. I simuleringsdelen av emnet gjennomgås prinsipielle sider ved numeriske beregningsskjemaer for differensiallikninger, hva slags type grid modellene defineres på og hva slags type data som produseres. Til slutt behandles temaene interaktiv visualisering og "computational steering", som kombinerer visualisering og simulering.

Hva lærer du?

Studentene skal få kjennskap til og praktisk erfaring med moderne metoder for visualisering av tekniske beregninger. Videre skal de få oversikt over ulike typer tekniske beregninger, først og fremst relatert til matematiske modeller bestående av partielle differensiallikninger, og hvilke typer matematiske størrelser det er interessant å visualisere. Gjennom prosjektoppgaver skal studentene få praktisk erfaring ved å programmere enkle numeriske skjemaer og visualisere beregningsdata.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført)/INF 101, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger/MAT1100 – Kalkulus/MAT 100B.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om studentene har kjennskap til og erfaring med analyse og lineær algebra, f.eks. gjennom MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra /MAT 110.

Overlappende emner

9 studiepoeng mot IN 229.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesninger og 2 timer øvelser per uke i vårsemesteret, samt gjennomføring av obligatorisk(e) oppgave(r) som bygger opp mot en avsluttende prosjektoppgave.

Eksamen

Emnet har en avsluttende prosjektoppgave. Denne skal gjennomføres innen en gitt frist og resultatet blir bedømt med bestått/ikke-bestått. Enkelte studenter kan tas ut til muntlig eksaminasjon i prosjektoppgaven. De obligatorisk(e) oppgaven(e) og den avsluttende prosjektoppgaven må være bestått i samme semester.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN229.

Tilsynssensor for emnet er: Jan Olav Langseth

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Emnet undervises ikke V07 og V08. Emnet vil trolig bli nedlagt.

Eksamen

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Undervisningsspråk

Norsk