TEK9120 – Moderne tjenesteorientert arkitektur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Introduksjon til tjenesteorientert arkitektur (SOA) med fokus på arkitektoniske prinsipper og hvordan dagens teknologi benyttes i implementasjon og utrulling. Emnet dekker bl.a. SOA-prinsipper som løs kopling og sen binding, viktige standarder for nettjenester, alternative teknologier for å implementere en SOA og SOA i relasjon til cloud computing og Internet of Things (IoT).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet vil du ha kunnskaper om

  • Tjenesteorientert arkitektur: entitetene som er involvert og rollene som definerer interaksjonene mellom dem
  • Gjeldende teknologier for å implementere SOA, med et spesielt fokus på Web services
  • Standarder og er mye brukt i dag- Skyteknologi og hvordan tjenester kan tilgjengeliggjøres i skyen
  • Flere avanserte temaer innen SOA og fordypet kunnskap i minst ett av disse

Ferdigheter du tilegner deg i emnet:

  • Du lærer å implementere og rulle ut SOA med bruk av Web services og Java
  • Erfaring med å videreformidle tilegnet kunnskap

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring med programmering i Java.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisning foregår over et helt semester med tre timer forelesning + 2 timer øvinger per uke. 

Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjente for å avlegge avsluttende eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen holdesi slutten av semesteret. Ved et mindre antall studenter kan eksamen avholdes muntlig. 

Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet sees i sammenheng med UNIK9730 ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)