Dette emnet er nedlagt

KJM-FYS5920 – Nukleære målemetoder og instrumentering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i teorien for de vanligste detektorsystemer som benyttes til å måle radioaktivitet. Spesielt blir halvlederdetektorer for alfa-, beta-, gamma- og røntgendeteksjon, samt scintillasjon-detektorer grundig gjennomgått. I tillegg til selve detektorene blir det også gitt opplæring i hvordan den tilhørende elektronikken skal settes opp og justeres. Videre gjennomgåes måleteknikker der flere detektorer benyttes samtidig (såkalte koinsidensteknikker).

Hva lærer du?

Studenten skal ha teoretiske og praktiske kunnskaper om nukleære målemetoder slik at hun/han er i stand til å vurdere deres bruk under ulike situasjoner og å utføre pålitelige radioaktivitetsmålinger i fag som for eksempel fysikk, kjemi, geologi, biologi eller medisin.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KJM3900 – Radioaktivitet eller tilsvarende.

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger, 10 timer gruppeøvelser og et obligatorisk laboratoriekurs på 40 timer. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se:

/studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen fristen for å søke om undervisningsopptak.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I så fall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet undervises ikke høsten 2012.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)