Dette emnet er nedlagt

KJM-MENA3500 – Polymerer, kolloider og overflater

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Polymerer: Gjennomsnittlig molekylærmasse og polydispersitet. Mikroskopiske egenskaper for bulkpolymerer. De viktigste teknikkene for analyse og strukturbestemmelse. De viktigste polymerisasjonsteknikkene. Bulkegenskaper av en del vanlige polymerer, flytegenskaper/reologi. Noen spesielle polymertyper. Kopolymerer og funksjonelle polymerer. Polymerkompositter. Kolloider, og overflater: Kolloidale systemers natur, Brownske bevegelser, lysspredning, surfaktanter og assosiative systemer. De viktigste teknikkene for partikkelanalyse. Overflatespenning, nukleering, kontaktvinkler og fukting. Adsorpsjon på faststoff/gass (katalyse), faststoff/væske, væske/luft og væske/væske-grenseflater. Elektrisk ladete overflater, elektrokinetikk. Tiltrekkende og frastøtende krefter, stabilitet av nanopartikler. Noen viktige systemer og prosesser: Papir, maling og trykkfarger, flotasjon, detergens, kolloider i mat.

Hva lærer du?

Studenten skal oppnå grunnleggende kunnskap om polymerers oppbygging, fremstilling og egenskaper. I tillegg skal det oppnås forståelse for kolloidale systemers natur og egenskaper og samspillet mellom overflater og gasser, væsker eller løsninger. Du skal også lære om hvordan polymerer, kolloider og overflater inngår i mange teknologiske og biologiske prosesser, og skal kunne bruke disse kunnskapene i løsning av praktiske problemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

KJM1001 - Innføring i kjemi, KJM1100 - Generell kjemi, MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi (videreført) eller tilsvarende emne.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1110 - Organisk kjemi, KJM1120 - Uorganisk kjemi og KJM1130 - Fysikalsk kjemi

Undervisning

Emnet omfatter 34 timer forelesninger og 34 timer kollokvier.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til første gruppetime. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer, 100 % vekting) i juni.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler: Lommekalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

En student kan klage på karakterfastsettingen og/eller formelle feil ved eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet vil legges ned og erstattes av KJM-MENA3300

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk