Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er ment som et frittstående introduksjonskurs til biologisk kjemi, innbefattet de viktigste typer biomolekyler og deres betydning i biologiske systemer, den bakenforliggende organiske kjemien, relevante teknikker samt konseptet metabolisme (karbohydrat metabolisme), fotosyntese, overføring av genetisk informasjon og design av legemidler. Lab-øvelser er relatert til karbonylkjemi og biokjemi.

Hva lærer du?

Emnet er ment å gi følgende kompetanse:

 • Fundamental forståelse om hvordan celler, organeller, cellemembraner, biologiske molekyler som nukleinsyrer, proteiner, karbohydrater og lipider er organisert
 • Forstå mekanismene for viktige organiske reaksjoner relevant til biokjemi slik som karbonyl-alfasubstitusjon og kondensasjonsreaksjoner. Kjenne til hvordan enzymer kan brukes som katalysatorer i organisk kjemi
 • Få kjennskap til metabolisme, glykolyse, sitronsyresyklusen, oksidativ forsforylering og fotosyntese
 • Bli kjent med det fundamentale innen medisinalkjemi og design av legemidler
 • Kjenne basisteori for visse spektroskopiske teknikker (IR, UV, NMR), massespektrometri og røntgenkrystallografi. Tolke resultater og avgjøre hvilke(n) metode(r) som er best egnet for et gitt problem
 • Få innsikt i molekylærbiologi og teknikker innen proteinkjemien

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

KJM1100 - Generell kjemi eller KJM1110 - Organisk kjemi, eller tilsvarende emne.

Anbefalte forkunnskaper

Opptak til emnet kan gis studenter med bakgrunn kun fra KJM1100 - Generell kjemi, men disse studentene må være forberedt på merarbeid for å kompensere for mangelen på kunnskap i organisk kjemi. Det anbefales på det sterkeste at man også har bestått KJM1110 - Organisk kjemi eller tilsvarende emne i organisk kjemi før opptak, eller at man eventuelt tar KJM1110 - Organisk kjemi i samme semester.

Overlappende emner

4 studiepoeng overlapp mot MBV1030 – Generell biokjemi (nedlagt)

Undervisning

Emnet omfatter 38 forelesningstimer og et laboratoriekurs på 20 timer. I tillegg vil det være en obligatorisk og flere frivillige øvelsesoppgaver i løpet av kurset.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til alle laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til emneansvarlig Ute Krengel på e-post (ute.krengel[at]kjemi.uio.no) før forelesningen starter.

Eksamen

Skriftlig avsluttende eksamen (teller 80 %) og en obligatorisk midttermineksamen (teller 20 %). Studentene kan velge å ikke la midttermineksamen telle med i den totale karakteren i emnet og da vil avsluttende eksamen alene telle 100 %, men det er fremdeles obligatorisk fremmøte til midttermineksamen. Laboratoriekurset og øvelsesoppgaven i spektroskopi må være godkjent for at en student skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

En student kan klage på karakterfastsettingen og/eller formelle feil ved eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester for studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Annet

Fravær fra obligatorisk laboratorieundervisning må dokumenteres etter samme regler som gjelder for eksamen, f. eks. med gyldig legeattest ved sykdom.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret da labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Halvparten av undervisningen foregår på engelsk.