Dette emnet er nedlagt

KJM9000 – Analyse og strukturbestemmelse I (LC-MS)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset omhandler fundamentale aspekter ved koplingen av væskekromatografi (LC) og massespektrometri (MS), inkludert krav til mobil- og stasjonærfaser, ioniseringsteknikker, masseanalysatorer, systemoptimalisering, kalibrering, dataopptak, strukturbestemmelse, miniatyrisering, strategier for metodeutvikling og applikasjonsområde. Grunnleggende prøveopparbeidelse-, LC og MS-teori av betydning for koplingen LC-MS vil kort bli repetert.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kan du utvikle fornuftige strategier for metodeutvikling ved bruk av LC-MS
  • kan du bruke LC-MS som et vitenskapelig verktøy i ditt eget forskningsarbeid.
  • kan du sette deg inn i og gi et et seminar over et oppgitt emne

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

Generell kunnskap om LC og MS.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM5000 – Analyse og strukturbestemmelse I (LC-MS) (nedlagt)

Undervisning

Et 30-timers intensivkurs. Undervisningen blir gitt i en uke fra mandag til fredag, og kurset består av 10 timer undervisning, 10 timer kollokvieoppgaver og 10 timer laboratorieoppgaver, inkludert en eskursjon til et eksternt LC-MS laboratorium. I tillegg skal du forberede og holde et seminar over et oppgitt emne. Seminaret må være bestått for at du skal kunne bestå emnet. Kurset har plass til maksimalt 20 studenter, og det er 80% obligatorisk fremmøte.

Det er obligatorisk fremmøte til første forelesning. Kurset er utviklet i henhold til worskshop-prinsippet, og aktiv deltagelse fra studentene er påkrevet, spesielt under kollokvier og laboratorieøvelser. Kollokvieoppgaver vil bli valgt fra relevant vitenskapelig litteratur.

Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Aktiv deltagelse i undervisningen samt presentasjon av gjennomførte laboratorie- og kollokvieoppgaver teller 80 % av avsluttende karakter. Du skal også holde et seminar over et oppgitt emne. Seminaret teller 20 % av avsluttende karakter og må være bestått for at emnet skal være bestått. Vær oppmerksom på at du må ha 80 % fremmøte for å bestå emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

EMNET ER AVLYST VÅREN 2017

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktivteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)