Semesterside for MEK3230 - Vår 2017

Lykke til på eksamen! 

Vennligst fyll ut emneevalueringen for kurset: https://nettskjema.no/a/84602.html

8. juni 2017 14:42

Based on the questions you had today 29/05, here are:

 

- The list of points you should know for the exam (from Andreas):

MEK3230sporsmaal

 

- A 'facit' for oppgave 3, 2015 (contact me at jean.rblt@gmail.com if something is still unclear):

2005_3

 

- There is a typo in the eksamen from last year in oppgave 2 b: omega is a function of u_theta, not u_r

 

- There is a typo in the facit of the eksamen from last year, oppgave 3 a: d^2 u_z / dz^2 is approximately equal to U / (Rh) .

29. mai 2017 16:08

I tillegg til tidligere eksamener har vi lagt ut noen repetisjonsoppgaver under ukesoppgavene

Det blir regnetime med Jean i dag, mandag, og med Tormod i morgen, tirsdag 30. mai.

29. mai 2017 09:59

Repetisjonsregning 23. og 30. mai i forelesningstimene 14:15-16:00 (begge i VB2). Dere vil få utvalgte oppgaver, fjorårets eksamen etc. Tidligere eksamener ligger her (løsningsforslag er nå også lastet opp).

Det vil også komme en liste med spørsmål som det kan være fornuftig å kunne svaret på

18. mai 2017 11:29

Gjennomgang av oblig 2 skjer 18. mai. Som vanlig kan ikke alt gåes igjennom i full detalj, så kom gjerne med tips om hva dere lurer mest på. Dette blir også siste ordinære gruppetime.

10. mai 2017 09:09

På mandag presenterer hver gruppe sitt arbeid med den eksperimentelle delen i Oblig.2. Til hver gruppe setter vi av 15min. 

Husk i presentasjonen;

-- kort/konsist presentasjon av bakgrunn for eksperimentet

-- hva dere gjorde i eksperimentene

-- tolkning av data fra eksperimentene

-- hva fungerte/eller ikke fungerte, vi hører gjerne innspill til endringer

Vi ordner kaffe og litt "fika" til presentasjonene! 

9. mai 2017 13:31

Fin film om bølger

8. mai 2017 09:41

Det skulle være gruppetime i dag, men jeg satt dypt i obligretting og har av en eller annen grunn ikke fått påminnelse fra kalenderen på telefonen så da glemte jeg hele greia ...

Vi tar de samme oppgavene neste uke

Tormod

4. mai 2017 13:54

Det har kommet noen spørsmål om bølgeoppgaven. Her er noen tips:

Det er to ulike potensialer, et i hvert lag. Det er dermed seks ukjente som skal finnes, A1, B1, C1 og A2, B2, C2. Dere vil nok raskt finne ut at mange av disse er like (eller eventuelt har motsatt fortegn). Bruk kinematisk og dynamisk grensebetingelse på overflaten og kinematiske grensebetingelser på bunn og tak.

25. apr. 2017 16:29

Ingen forelesning på mandag 24. mars

Forelesning både tirsdag og i gruppetimen på torsdag 27. mars

20. apr. 2017 14:28

Her er noen gode videoer som illustrerer overflatespenning;

Video 1

Video 2

Video 3

28. mars 2017 13:58

Kaffe og fluidmekanikk?

Tim Wendelboe er verdensmester i Baristakunst, med eget kaffebrenneri og plantasje. 

Han holder et seminar hos oss der han forteller om sin metodikk for å lage den beste kaffen. 

Lei sur kaffe? Tim Wendelboe løser problemet Fredag 31 Mars, kl. 11.15 i NHA 935

http://www.mn.uio.no/math/forskning/grupper/mekanikk/seminarer/wendelboe.html

28. mars 2017 13:51

The experimental part of Oblig. 2 will consist in performing measurements on the geometries that were built in CAD during Oblig. 1. When you come to the lab you will receive the 3D printed objects and some help setting up the experiment. The problem statements are available at the following links:
 

- millifluidics (T-junction)
- porous medium
- flying seed

Before coming to the lab, you must read through the problem statement and started working on the questions about theory and scaling. We will meet at the entrance of the Hy...

28. mars 2017 13:44

Kom på IG Nobel show i morgen i Sophus Lie klokka 16! Gratis popkorn, jazz og øl fra klokka 15. 

Litt om hva som skjer;

Dr. Nadia Dominici, for discovering that some people would be physically capable of running across the surface of a pond - if those people and that pond were on the moon.

Dr. Piers Barnes, for calculating the number of photographs you must take to (almost) ensure that nobody in a group photo will have their eyes closed.

Dr. Kees Moeliker for docum...

23. mars 2017 16:55

Oblig 2 er lagt ut på obligsiden. Mye handler om Stokes og tynnfilm, men det er også litt om bølger som dere vil lære etter påske. Det kan være dette pensumet blir forelest ganske tett opptil innlevering, så det er lov å lese litt om dette selv (Gjevik kap 9 og/eller Acheson kap 3) hvis dere er redd for å få dårlig tid, eventuelt passe på å få gjort resten av obligen før den tid slik at dere kan fokusere på bølgeoppgavene på slutten

For de som synes det blir litt mye så kan vi berolige dere med at bølger er den siste store bolken:

  • Ikke-viskøs strømning (Euler, virvling, potensialteori)
  • Viskøs strømning (mest veldig viskøs: Stokes, tynnfilm)
  • Bølger (dypvannsbølger og lydbølger)

I tillegg har vi to mindre emner

  • Skalering
  • Litt om turbulens/instabiliteter (avhengig av hva vi rekker)
16. mars 2017 11:16

Her er videoen av G. I. Taylor som illustrerer Stokes strømning som vi har sett på denne uken: del 1 og del 2

 

Les artikkelen av E. M. Purcell, "Life at low Reynolds numbers"

8. mars 2017 09:21

Vi var innom Coanda effekten og Kelvins theorem tidligere, der noe ble repetert i Oblig 1. Her er to gode praktiske eksempler på de to konseptene.

Coanda effekten, som har vært mye bruk for å kontrollere løft. Se denne videoen der Scalabroni forklarer hvordan den er brukt til å designe F1 biler!

 Se videoen som viser gode eksempler på Kelvin's teorem i naturen!

7. mars 2017 09:32

Oblig 1 vil bli rettet ferdig og levert ut før regnetimen på torsdag. De som vet at de ikke har levert alle oppgaver kan starte med å regne de oppgavene som mangler, man må ha forsøkt på alle for å få godkjent (og 70% rett svar totalt sett). De som ikke får godkjent vil få en ukes frist til å gjøre et nytt forsøk, altså fristen blir 16. mars kl 1430

9. mars kl 12: Obliger er nå levert ut i hyllene i 7ende etg, NHA

6. mars 2017 13:57

Det er gjort noen endringer i timeplanen den uken dere skal levere oblig 1.  Tirsdagsforelesningen er gjort om til plenumsregning, den andre forelesningen og gruppetimen på torsdag er avlyst.

Plenumsregningen på tirsdag 28. februar er ikke ment brukt til direkte oblighjelp, men det vil bli regnet på andre oppgaver, delvis blir på tavla, delvis at dere regner selv. Noen av oppgavene vil til en viss grad ligne på obligen, alle vil være eksamensrelevante.

16. feb. 2017 09:39