Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Prosjekt-temaet kan være fra alle områder av faststoffmekanikk. og arbeidet med prosjektrapporten vil som oftest være et veiledet forstudium til masteroppgaven.

Hva lærer du?

Studenten får en innføring i det valgte prosjekt-temaet og må sette seg inn i relevant litteratur, utføre et kort prosjekt og rapportere fra prosjektet både skriftlig og i en muntlig presentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Emnet varer ett semester. Studiet er individuelt og veiledet av en eller flere veiledere (interne eller eksterne).

Eksamen

Prosjektrapport og presentasjon av denne.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Selvstudium under veiledning. Emnet vil sannsynligvis ikke kunne gis i 2013 og 2014.

Eksamen

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk etter studentens ønske.