HMS0505 – El-sikkerhet

Kort om emnet

Tar for seg farer knyttet til elektrisitet både for personer og materiell og gir en kort gjennomgang av farenivå ved strøm(I) og spenning(V). Dessuten berøres problematikk knyttet til jording og statisk elektrisitet (ESD).

Modulen vil være aktuell for de fleste situasjoner man befinner seg i ved UiO så vel som i hjemmet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du ha kjennskap til:

  • Bevissthet om at ditt arbeid med elektrisitet kan skade andre
  • Elektriske begreper som er avgjørende for sikkerhet
  • Farer ved arbeid med elektrisitet og kunne vurdere risiko
  • Tiltak som kan redusere risiko
  • Førstehjelp ved skade fra elektrisitet

Opptak til emnet

Emnet er obligatorisk for:

Undervisning

Emnet gjennomføres som selvstudium på nett. Emnet er tilgjengelig på smartmobil, PC, Mac, eller nettbrett. Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/5/no

Emnet har digital eksamen som gjennomføres på nett, som krever at du må være meldt til eksamen i HMS0505 i StudentWeb.

Eksamen

Selvstudiet har en integrert digital eksamen som må være bestått for å få emnet bestått. Legg merke til at du må være meldt til eksamen i HMS0505 i StudentWeb for å kunne gjennomføre testen. Du kan først gjennomføre testen dagen etter du er meldt til eksamen.

Den digitale eksamen består av flervalgsoppgaver og kan tas mange ganger. Når den er bestått vil du få en e-post med et kursbevis.

Studenter som ikke har bestått HMS0505 - El-sikkerhet vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0505 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. juni 2022 01:30:18

Fakta om emnet

Studiepoeng
0
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
  • Engelsk
  • Norsk