Dette emnet er nedlagt

HEXFAC1001 – Examen facultatum - del 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i vitenskapsteori, logikk og rasjonalitetsbegreper. Det legges spesiell vekt på avklare egenskaper ved vitenskaplige modeller, og å forklare forholdet mellom språk og kommunikasjon. Presentasjonen av det teoretiske stoffet knyttes i stor grad opp mot helseledelse og helseøkonomi, slik disse temaene blir forstått i de andre emnene i bachelorstudiet.

Hva lærer du?

Du skal kunne vise kjennskap til og forståelse for:

• Grunnleggende trekk ved empiriske vitenskaplige metoder
• Hva som kjennetegner hypotetisk deduktiv metode
• Logisk argumentasjon
• Avgjørende trekk ved vitenskaplige modeller
• Forholdet mellom språk og kommunikasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid

Eksamen

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk