Dette emnet er nedlagt

HEXFAC1002 – Examen facultatum - del 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet bygger på HEXFAC1001 og går mer inngående inn i temaene helseledelse, medisinsk etikk og grunnleggende sykdomsbegreper. Et hovedmål er å presentere grunnleggende filosofiske problemstillinger rundt ledelse, og å knytte disse problemstillingene til forskjellige former for helseledelse. Studentene skal også lære sentrale etiske teorier som konsekvensetikk og pliktetikk, og å forstå hvordan disse teoriene har praktiske konsekvenser i forhold til handlinger i helsevesenet.

Hva lærer du?

Du skal kunne vise kjennskap til og forståelse for:

• Vitenskapsfilosofiske problemstillinger om ledelse
• Grunnleggende utfordringer innenfor helseledelse
• Forholdet mellom ledelse og kommunikasjon
• Noen sentrale retninger innen medisinsk etikk
• Sykdomsbegreper – hva er sykdom?

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HEXFAC1001

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid

Eksamen

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk