Dette emnet er nedlagt

HMED1103 – Helsefaglige perspektiver på helsetjenesten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset skal gi en innføring i sentrale utfordringer som er knyttet til å etablere en faglig god helsetjeneste. Sentrale beslutningsteoretiske, etiske, politiske, økonomiske, juridiske og kulturelle føringer presenteres og diskuteres.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål. Kurset skal gi deg kunnskap om helsefaglige perspektiver på helsetjenesten. Hovedformålet er å hjelpe deg i å forstå hvordan medisinske beslutninger foregår innenfor rammer definert av for eksempel helsefaglige normer, retningslinjer for prioritering, økonomiske hensyn, kvalitetsmål og videre kulturelle føringer.

Ferdighetsmål. Emnet skal gi et analytisk verktøy og et begrepsmessig rammeverk som du kan bruke for å studere utfordringer helsearbeidere står overfor når beslutninger skal tas.

Holdningsmål. Ved å gi kunnskap som kan hjelpe deg i å beskrive og analysere helsefaglige beslutningssituasjoner, skal kurset bidra til at du reflekterer over rammene for medisinske beslutninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

HMED1101 - Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur eller en helsefaglig utdannelse som gir tilsvarende kunnskap.

Undervisning

Det gis undervisning i form av forelesninger, casegjennomgang, gruppearbeid og selvstudium.

Eksamen

Skriftlig individuell eksamen, 4 timer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk